Za programe lokalnog sporta i "Hrvatska pliva" gotovo 1,4 milijuna kuna

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport Tomislav Družak donio je odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača "Hrvatska pliva" te za programe poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2020. godini.

Odluke su donesene temeljem natječaja koje je proveo Središnji državni ured za šport, a koji su zbog pandemije koronavirusa Odlukom Vlade RH morali na određeno vrijeme biti obustavljeni.

Stavljanjem van snage odluka o obustavi natječaja, natječaji su nastavljeni, te je prvim odlukama dodijeljeno gotovo 1,4 milijuna kuna.

Preciznije, Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini dodijeljeno je 1.167.562,95 kuna za 11 programa, dok je Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača "Hrvatska pliva" dodijeljeno 217.324,00 kuna za tri programa.

S obzirom da se financijska sredstva za oba natječaja osiguravaju iz dijela Državnog proračuna koji se puni od prihoda od igara na sreću, nastavno na daljnji priljev sredstava donosit će se nove odluke.