Ugovor o suradnji HPO-a s karate savezima

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) u srijedu je potpisao Ugovor o suradnji s Hrvatskim karate savezom osoba s invaliditetom (HKSOI) i Hrvatskim karate savezom (HKS).

- Prije svega, današnje potpisivanje Ugovora o sportskoj suradnji za Hrvatski karate savez predstavlja jedan završetak duge suradnje HKS, HPO i HKSOI, istaknuo je predsjednik HKS-a Davor Cipek i dodao: - Ovim sporazumom smo na početku još uspješnije i kvalitetnije suradnje u parakarateu tako da sam iznimno sretan, jer je od danas hrvatski karate šport postao dostupan svima onima koji se žele s njim baviti bez obzira jesu li ili nisu osobe s invaliditetom. Samo mogu još jednom naglasiti da je HKS danas dobio još jednog partnera kao što je Hrvatski paraolimpijski odbor, zaključio je Cipek.

- Potpisivanje ovog tripatitnog ugovora je doista veliki događaj za cjelokupni sport osoba s invaliditetom i predstavlja jedini ispravni način kako bi se svi sportski savezi trebali ponašati poput HKS-a i HKSOI-a ističe predsjednik HKSOI-a Danijel Kifner te dodaje: - Mi smo tako formalizirali našu suradnju koja traje od daleke 2009. godine kada je krenula parakarate priča osnutkom Parakarate kluba Hvidra iz Osijeka s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom u karate, zaključio je Kifner.

- Ono što me posebno veseli jest činjenica da je ovaj ugovor HPO-a jedan od rijetkih ugovora s nekim nacionalnim savezom koji okuplja sportaše bez invaliditeta, ističe predsjednik HPO-a Ratko Kovačić te nastavlja: - Potpisivanje ovog dokumenta svakako znači novi impuls da još jače i bolje budemo organizirani u parakarateu. A, da je doista tako potvrđuje i činjenica da je HKS u sklopu svoje akademije koja educira trenere za ovaj sport uključila i školovanje kadrova za parakarate, zaključio je Kovačić.

HKSOI trenutno broji šest klubova s preko trideset parakarataša iz svih kategorija tjelesnog oštečenja. Svi oni se natječu isključivo u katama,a iza njih su nastupi na četiri svjetska i dva europska prvenstva.