SDUŠ: Zakon o sportu do kraja 2017. godine

Središnji državni ureda za šport planira Zakon o športu donijeti u IV. kvartalu 2017. godine, odgovoreno je Hini iz SDUŠ-a na upit o proceduri donošenja Zakona o športu i sadržaju tog propisa.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2017. godinu, u kojem su sadržani zakoni koji se planiraju uputiti u proceduru tijekom ove godine sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa. Godišnjim planom normativnih aktivnosti Središnji državni ureda za šport je planirao Zakon o športu u IV. kvartalu 2017. godine.

Zakonom o procjeni učinaka propisa propisano je kako Iskaz procjene učinaka propisa prethodi samoj izradi nacrta zakonskog prijedloga čiji je cilj razmatranje prijedloga mogućih nenormativnih rješenja i stvaranje većeg broja mogućih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa, a u svrhu odabira optimalnog rješenja kojim se postiže najveći stupanj ekonomičnosti i svrhovitosti te se potiče suradnja i međuresorna koordinacija stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva, jačanje transparentnosti predlaganja propisa uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti pri odlučivanju o potrebi donošenja propisa, doprinos razvoju savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću u postupcima izrade i predlaganja propisa, te doprinos učinkovitom korištenju sredstava državnog proračuna, kaže se u obrazloženju SDUŠ-a u kojem se ističe da će tijekom javne rasprave od 30 dana svaka pravna i fizička osoba ima pravo slati prijedloge za dopunu ili izmjenu sadržaja navedenog dokumenta.

Sukladno prikupljenim prijedlozima tijekom javne rasprave jasno, javno i transparentno će biti vidljiv smjer i intencija izrade nacrta propisa.

Nakon toga nositelj izrade će kroz suradnju i konzultacije s dionicima pristupiti izradi samog Nacrta Zakona te će i za taj dokument biti provedena javna rasprava. Po zaključenju javne rasprave za nacrt propisa isti se dorađuje sukladno prihvaćenim primjedbama i tek zatim upućuje na mišljenja nadležnim tijelima, a potom i u saborsku proceduru,
stoji u obrazloženju SDUŠ-a.