Zlatko Mateša u osnivačkom odboru WADA-e

Predsjednik Svjetskog udruženja nacionalnih olimpijskih odbora (ANOC) šeik Ahmad al-Fahad al-Sabah imenovao je predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu predstavnikom ANOC-a u osnivačkom odboru Svjetske antidopinške agencije (WADA).

Osnivački odbor WADA-e najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja ove neovisne međunarodne organizacije, a broji ukupno 38 članova koji predstavljaju sudionike Olimpijskog pokreta te vlada. Olimpijski pokret zastupa 18 članova, od toga po četiri predstavnika Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), ANOC-a i Komisije sportaša MOO-a, tri predstavnika Udruženja federacija ljetnih olimpijskih sportova te po jedan predstavnik Sportaccorda, Udruženja federacija zimskih olimpijskih sportova i Međunarodnog paralimpijskog odbora. Dužnost predsjednika WADA-e trenutno obnaša Sir Craig Reedie, član MOO-a.

Ovo je imenovanje veliko priznanje, posebno s obzirom na važnost koju borba protiv dopinga trenutno ima na svjetskoj razini
, komentirao je predsjednik HOO-a svoje imenovanje.