Juraju Šebalju "Dijamantna kaciga"

U Zagrebačkom Westinu održana je dodjela priznanja Hrvatskog auto i karting saveza.