"Judo u školama" nagrađen od MOO-a

Hrvatski judo savez (HJS) dobitnik je priznanja Međunarodnog olimpijskog odbora za inovativnost u sportu u 2015. godini za projekt Judo u školama.

Nismo mogli zamisliti ljepši završetak godine. Nakon velikih uspjeha naših judoka tijekom cijele godine, ova nagrada Međunarodnog olimpijskog odbora potvrdila je kvalitetu našeg rada i s bazom, najmlađim generacijama. Velike napore ulažemo u poticanje djece za bavljenje judom, što će nam kao društvu donijeti velike koristi, kako na fizičkom planu, tako i u dijelu životnih vrijednosti, rekla je  predsjednica Hrvatskog judo saveza Sanda Čorak.

Na inicijativu HJS-a, a uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, judo je uveden za redovnu izvanškolsku i izvannastavnu sportsku aktivnost u 150 osnovnih škola, od njih 600 u Republici Hrvatskoj koje imaju dvoranu. Motiv za pokretanje ovog projekta koji je inovativan u svom obliku i načinu organizacije rada, bio je stavljanje u funkciju juda kao edukativne metode u cilju ne samo poboljšanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece, već i povećanja samopouzdanja, stjecanja kontrole i samokontrole, jačanja koncentracije, usvajanja etičkih principa i zdravog stila života kao prevenciju vršnjačkog nasilja u školi ili na ulici.

Poticaj organiziranome pristupu uvođenja ovog atraktivnog borilačkog sporta dao je Hrvatski školski sportski savez s kojim je Hrvatski judo savez uspješno održao već dva školska prvenstva Hrvatske u judu. Rezultati ankete o zadovoljstvu i učincima juda kod djece uključene u rad školskih sekcija pokazala su pozitivne rezultate i dala poticaj za nastavak projekta.

Rezultati pokazuju da je ovim projektom HJS-a bitno pomaknuta granica nepovoljnog postotka djece uključenih u aktivnosti nekih od školskih sportova, a što je i ključni cilj ovog inovativnog projekta.