Država odobrila jamstvo Hajduku

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je državnu potporu za sanaciju Hajduka sadržanu u jamstvu koje je Grad Split dao klubu za kredit kod dvije banke u ukupnom iznosu od 30 milijuna kuna.


Državna agencija smatra da su zahtjev za izdavanje odobrenja za jamstvo Grada Splita Hajduku, kao i ostala dostavljena dokumentacija, uključujući  plan sanacije, u skladu s propisima o državnim potporama. Potpora Grada je dakle odobrena, ali uz određene uvjete.

Naime, Grad Split dužan je Agenciji dostaviti dokaz da je zajam vraćen u cijelosti, odnosno da je jamstvo isteklo, ili dostaviti plan restrukturiranja Hajduka. Osim toga Grad mora Agenciji dostaviti ugovor kojim osigurava naplatu kredita u slučaju da Hajduk do 20. listopada 2013. godine ne vrati zajam bankama u potpunosti, a banke se naplate od Grada Splita kao jamca. Grad je dužan Agenciji na mjesečnoj bazi dostavljati izvješća o uvjetima i namjeni korištenja kredita za koji je izdano jamstvo.