Grad Rijeka u preoblikovanju NK Rijeke

Gradsko vijeće Rijeke na svojoj je sjednici prihvatilo sudjelovanje Grada Rijeke u preoblikovanju HNK Rijeke od sportske udruge u sportsko dioničko društvo.

Grad Rijeka sudjelovat će u preoblikovanju Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka preuzimanjem tražbina države od kluba u visini od oko 16,3 milijuna kuna, a Grad će taj iznos pretvoriti u ulog u budućem dioničkom društvu HNK Rijeka, izvijestio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Tih 16,3 milijuna kuna odnose se na dug HNK Rijeke za poreze i druga javna davanja te kamate.

Grad Rijeka je krajem kolovoza ustupio HNK Rijeci pravo korištenja sportskog centra na Kantridi, odnosno stadiona i pratećih objekata. Pravo korištenja ustupljeno je za oko 7,5 milijuna kuna, a i taj će iznos postati osnivački ulog grada.

Nakon što se HNK Rijeka preoblikuje od sportske udruge u sportsko dioničko društvo, u vlasništvo kluba će dokapitalizacijom ući nizozemska zaklada Stichting Social Sport, iza koje stoji talijanski poduzetnik Gabriele Volpi.